Bunar, N. (2005) ”Den etnifierade urbana fattigdomen och välfärdsstatens reaktioner”, Sociologisk Forskning, 42(4), s. 57–78. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19353 (åtkomstdatum: 21 juni 2021).