Redaktionen (2005) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 42(4), s. 79–92. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19354 (åtkomstdatum: 24 juni 2021).