Redaktionen (2005) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 42(4), s. 79–92. doi: 10.37062/sf.42.19354.