Hjerm, M. (2004) ”Arbetsliv”, Sociologisk Forskning, 41(1), s. 2. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19355 (åtkomstdatum: 29 november 2021).