Grönlund, A. (2004) ”Flexibilitet eller friktion? Om inflytande över arbetstiden och konfikten mellan arbete och familj”, Sociologisk Forskning, 41(1), s. 35–54. doi: 10.37062/sf.41.19360.