Redaktionen (2004) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 41(1), s. 75–95. doi: 10.37062/sf.41.19362.