Phoenix, A. (2004) ”Att belysa det maskulina subjektet - narrativ analys och subjektspositioner”, Sociologisk Forskning, 41(2), s. 11–17. doi: 10.37062/sf.41.19365.