Livholts, M. (2004) ”Det tänkande-skrivande subjektet: Om minnesarbete som vetenskapligt arbetssätt och politisk handling”, Sociologisk Forskning, 41(2), s. 23–30. doi: 10.37062/sf.41.19367.