Estrada, F., Lindgren, S.- Åke och Åkerström, M. (2004) ”Sociologin som försvann - en uppvisning av missvisande urval”, Sociologisk Forskning, 41(2), s. 31–37. doi: 10.37062/sf.41.19368.