Redaktionen (2004) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 41(3), s. 74–87. doi: 10.37062/sf.41.19380.