Hjerm, M. (2004) ”Svensk socialpsykologi”, Sociologisk Forskning, 41(4), s. 2. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19381 (åtkomstdatum: 15 oktober 2021).