Berg, L.-E. (2004) ”Om en konferens”, Sociologisk Forskning, 41(4), s. 19–25. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19384 (åtkomstdatum: 16 oktober 2021).