Redaktionen (2004) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 41(4), s. 90–94. doi: 10.37062/sf.41.19390.