Agevall, O. (2003) ”Redaktionens förord”, Sociologisk Forskning, 40(1), s. 4-7. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19391 (åtkomstdatum: 9mars2021).