Redaktionen (2003) ”Meddelande från den nya redaktioned i Umeå”, Sociologisk Forskning, 40(1), s. 8–9. doi: 10.37062/sf.40.19392.