Redaktionen (2003) ”Notiser & anmälningar”, Sociologisk Forskning, 40(2), s. 103–107. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19406 (åtkomstdatum: 24 januari 2022).