Redaktionen (2003) ”Notiser & anmälningar”, Sociologisk Forskning, 40(2), s. 103–107. doi: 10.37062/sf.40.19406.