Hjerm, M. (2003) ”Sociala rörelser”, Sociologisk Forskning, 40(3), s. 2. doi: 10.37062/sf.40.19407.