Redaktionen (2003) ”Notiser & anmälningar”, Sociologisk Forskning, 40(3), s. 92–93. doi: 10.37062/sf.40.19415.