Hjerm, M. (2003) ”Krig och konflikt”, Sociologisk Forskning, 40(4), s. 2. doi: 10.37062/sf.40.19416.