Redaktionen (2003) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 40(4), s. 86–92. doi: 10.37062/sf.40.19424.