Redaktionen (2003) ”Notiser: En meningslös Brå-undersökning”, Sociologisk Forskning, 40(4), s. 93–94. doi: 10.37062/sf.40.19425.