Aspers, P. (2002) ”Interaktionsformer”, Sociologisk Forskning, 39(1), s. 6–29. doi: 10.37062/sf.39.19427.