Hydén, H. (2002) ”Om att förstå en handling - från kausalanalys till normanalys”, Sociologisk Forskning, 39(3-4), s. 10–31. doi: 10.37062/sf.39.19439.