Sjöstrand, G. (2001) ”Gåvoekonomin i det modema samhället”, Sociologisk Forskning, 38(2), s. 44–66. doi: 10.37062/sf.38.19454.