Redaktionen (2001) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 38(2), s. 91–135. doi: 10.37062/sf.38.19456.