Dahlstedt, M. (2001) ”Demokrati och nationella fantasier: Föreställningar om identitet och tillhörighet i studier av demokrati”, Sociologisk Forskning, 38(3-4), s. 40–70. doi: 10.37062/sf.38.19459.