Eldén, Åsa (2001) ”“Om hon lever vill människor se mer och mer”: Rykten, splittrad kvinnlighet och heder bland svenska kvinnor från Mellanöstern”, Sociologisk Forskning, 38(3-4), s. 115–147. doi: 10.37062/sf.38.19461.