Agevall, O. (2001) ”Max Webers <em>Freiburger Antrittsrede</em>: Om migrationsprocesser, social urbäddning och social förändring”, Sociologisk Forskning, 38(3-4), s. 148–177. doi: 10.37062/sf.38.19462.