Weber, M. (2001) ”Nationalstaten och den ekonomiska politiken: Installationsföreläsning”, Sociologisk Forskning, 38(3-4), s. 178–201. doi: 10.37062/sf.38.19463.