Bolinder, M. (2000) ”Arbetslösas anspråk och anspråkens betydelse för chansen att få ett bra jobb”, Sociologisk Forskning, 37(2), s. 5–34. doi: 10.37062/sf.37.19475.