Nermo, M. (2000) ”Hundra år av könssegregering på den svenska arbetsmarknaden”, Sociologisk Forskning, 37(2), s. 35–65. doi: 10.37062/sf.37.19476.