Eliaeson, S. (2000) ”Max Weber - made in the USA?”, Sociologisk Forskning, 37(3-4), s. 26-45. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19483 (åtkomstdatum: 19september2020).