Ekström, M. och Lidskog, R. (2000) ”Sociologisk Forskning behövs!”, Sociologisk Forskning, 37(3-4), s. 92-95. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19487 (åtkomstdatum: 19september2020).