Eldén, S. och Edling, C. (2019) ”Redaktörerna har ordet”, Sociologisk Forskning, 56(1), s. 3–4. doi: 10.37062/sf.56.19502.