Wide, S. (2020) ”Schack och social interaktion: Dag Østerberg, Johan Asplund och brädet”, Sociologisk Forskning, 57(2), s. 165–188. doi: 10.37062/sf.57.19586.