Lidskog, R. (2020) ”Samhället utmanat? Artificiell intelligens och sociologisk kunskap”, Sociologisk Forskning, 57(2), s. 99–120. doi: 10.37062/sf.57.19591.