Hylmö, A. (2019) ”The World is not a Field”, Sociologisk Forskning, 56(2). Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19668 (åtkomstdatum: 11december2019).