Edling, C. och Eldén, S. (2019) ”Redaktörerna har ordet”, Sociologisk Forskning, 56(2), s. 83-84. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19748 (åtkomstdatum: 8juli2020).