Eriksson, E. (2019) ”Den egna erfarenhetens marknad”, Sociologisk Forskning, 56(2), s. 85-109. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19749 (åtkomstdatum: 9december2019).