Eriksson, E. (2019) ”Den egna erfarenhetens marknad: Om brukarinflytandearbete och kommodifieringen av individers erfarenhet av psykisk ohälsa”, Sociologisk Forskning, 56(2), s. 85–109. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19749 (åtkomstdatum: 24 januari 2022).