Karlsson, D. (2019) ”Att skapa en arbetssökande”, Sociologisk Forskning, 56(2), s. 125-147. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19752 (åtkomstdatum: 9december2019).