Hylmö, A. (2019) ”The world is not a field”, Sociologisk Forskning, 56(2), s. 167-179. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19754 (åtkomstdatum: 22augusti2019).