Ståhl, C. (2019) ”Recensionsessä: Det paradoxala arbetsförmågebegreppet”, Sociologisk Forskning, 56(2), s. 181-188. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19755 (åtkomstdatum: 8juli2020).