Ståhl, C. (2019) ”Recensionsessä”, Sociologisk Forskning, 56(2), s. 181-188. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19755 (åtkomstdatum: 9december2019).