Ståhl, C. (2019) ”Recensionsessä: Det paradoxala arbetsförmågebegreppet”, Sociologisk Forskning, 56(2), s. 181–188. doi: 10.37062/sf.56.19755.