Lundberg, A. (2019) ”Levd religion: Daniel Enstedt & Katarina Plank (redaktörer)”, Sociologisk Forskning, 56(2), s. 189-190. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19756 (åtkomstdatum: 8juli2020).