Jacobsson, K. (2019) ”Dags för redaktionsbyte”, Sociologisk Forskning, 56(2), s. 191. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19757 (åtkomstdatum: 8juli2020).