Jacobsson, K. (2019) ”Dags för redaktionsbyte”, Sociologisk Forskning, 56(2), s. 191. doi: 10.37062/sf.56.19757.