Jacobsson, K. (2019) ”Sociologförbundet har ordet: Sociologförbundet i Manchester och på nätet”, Sociologisk Forskning, 56(3-4), s. 327–328. doi: 10.37062/sf.56.20166.