Andersson, J. (2020) ”Att förhålla sig till ändligheten i livet och strategier för ’framgångsrikt döende’”, Sociologisk Forskning, 57(3–4), s. 271–287. doi: 10.37062/sf.57.20328.