Sohl, L. och Wennerhag, M. (2020) ”De tillträdande redaktörerna har ordet”, Sociologisk Forskning, 57(1), s. 5–6. doi: 10.37062/sf.57.21538.