Ståhl, C. (2020) ”En stum värld? Om resonans, social responsivitet och utbrändhet”, Sociologisk Forskning, 57(3–4), s. 227–247. doi: 10.37062/sf.57.21831.